Huyện Bác Ái: Mặt trận tổ chức Hội nghị phản biện "Xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ là người Dân tộc thiểu số tại các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, giai đoạn 2021-2025, 2025-2030 và những năm tiếp theo"

Đăng ngày 27 - 08 - 2021
Lượt xem: 276
100%

Sáng 26/8/2021, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án "Xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số tại các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, giai đoạn 2021-2025, 2025-2030 và những năm tiếp theo" của Huyện ủy Bác ái.

 

Sáng 26/8/2021, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án "Xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số tại các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, giai đoạn 2021-2025, 2025-2030 và những năm tiếp theo" của Huyện ủy Bác ái.

 

Hội nghị do đồng chí Trần Hữu Đức, UVTV, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, đồng thời Chủ tịch UBMTTQ huyện, cùng các đồng chí  Ban Thường trực MTTQ huyện chủ trìtham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Mặt trận; trưởng và phó 2 Ban tư vấn của Mặt trận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyên, TVHU, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, đại diện cơ quan soạn thảo Đề án.

Với đặc thù là huyện miền núi, nằm trong 85 huyện nghèo, đang thụ hưởng các nhóm chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Huyện có 9 xã với 38 thôn; dân số 30.851 người, trong đó dân tộc Raglai là 86,86%. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của huyện; trong những năm qua, huyện Bác ái đã đặc biệt quan tâm đến chính sách qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển và sử dụng nguồn cán bộ. Đến nay toàn huyện có 100% cán bộ công chức, viên chức cấp huyện có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó 93,57% có trình độ Đại học và sau Đại học. Ở tuyến xã, hơn 97% cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có trình độ từ Trung cấp trở  lên. 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và y tế được huẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trình độ lý luận chính trị được chuẩn hóa theo vị trí việc làm.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ cấp huyện là người dân tộc thiểu số hiện có 35 đồng chí trên tổng 140 biên chế đang sử dụng, chiếm tỷ lệ 25%, trong đó: Trình độ chuyên môn Trung cấp có 04 người, Đại học 29 người và sau Đại học là 02 người. Trình độ Lý luận Chính trị: sơ cấp 01 người, Trung cấp 19 người, Cao cấp và cử nhân có 07 người. Cán bộ tham gia cấp ủy có 08/38 người, Ủy viên BTV huyện ủy có 03/11 người, cán bộ tham gia Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có 17/30 người. Cán bộ lãnh đạo, quản lý có 19 người, trong đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 03/13 người, cán bộ thuộc Ban Thường vụ huyện ủy quản lý 16/50 người.

Là huyện miền núi với đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị, góp phần to lớn trong xây dựng và phát triển quê hướng Bác ái trên con đường đổi mới, hội nhập với các địa phương và vùng miền của đất nước.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trong thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập: Đến nay ở cấp huyện mới có 35/140 đồng chí, chiếm tỷ lệ 25%, thấp hơn 10% so với mức chuẩn được qui định tại Quyết định 402/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới” và Kế hoạch 4247/KH-UBND, ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thực hiện Đề án 402 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều cơ quan, ban, ngành có tỷ lệ cán bộ là người DTTS chưa hợp lý. “Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực tư duy, năng lực thực tiễn và kỹ năng tham mưu, tổ chức thực hiện, khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế” của một bộ phận cán bộ còn hạn chế…

Để phát huy vai trò, trách nhiệm và khẳng định vị thế của đội ngũ cán bộ là người DTTS trong hệ thống chính trị, Đề án xác định trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển và sử dụng đội ngũ cán bộ người địa phương tại chỗ. Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, nâng tỷ lệ 30% và giai đoạn 2025-2030 đạt 35%, tiệm cận theo chuẩn theo Quyết định 402 của Thủ tướng Chính phủ. 100% cán bộ DTTS đạt chuẩn theo vị trí việc làm. Đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn dồi dào để đạt mục tiêu tất cả các phòng, ban chuyên môn đều có cán bộ là người DTTS tham gia.

Với mục đích phát huy trí tuệ tập thể, lắng nghe đầy đủ ý kiến các tầng lớp nhân dân qua các tổ chức thành viên của Mặt trận, qua đó đóng góp ý kiến, phản biện, làm sáng tỏ tính cần thiết, tính lý luận và thực tiễn, tính khả thi và hiệu quả, tác động mang lại của Đề án, qua đó mở rộng dân chủ và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với dự thảo Đề ánHội nghị đã lắng nghe 11 lượt ý kiến góp ý phản biện, làm sáng tỏ nhiều vấn đề hết sức thiết thực, giúp cho cơ quan soạn thảo có thêm nhiều thông tin để hoàn thiện Đề án trình Ban Thường vụ huyện ủy trong thời gian tới.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ, VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(29/04/2022 9:00 SA)

  Phát huy kết quả 5 năm thực hiện Đề án “ Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ...(08/09/2021 10:08 SA)

  Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo (26/08/2021 10:11 SA)

  Ninh Sơn: đại diện các Tôn giáo thăm, tặng quà Công an huyện nhân 76 năm Ngày truyền thống Công...(18/08/2021 10:12 SA)

  55 người đang online
  °