Phát huy kết quả 5 năm thực hiện Đề án “ Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”

Đăng ngày 08 - 09 - 2021
Lượt xem: 449
100%

Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT về “ Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giai đoạn 2021 – 2025 với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Báo Ninh Thuận; tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác với Sở Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2021 – 2025.

 

Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh  đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT về “ Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giai đoạn 2021 – 2025 với  Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và Báo Ninh Thuận; tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác với Sở Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2021 – 2025.

 

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp. Xác định công tác thông tin, tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác tổ chức kiện toàn tổ chức, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của Mặt trận và các đoàn thể tỉnh được quan tâm; Nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp trong tỉnh đã có sự đổi mới tích cực. Ngoài việc tuyên truyền bằng hình thức trực quan như: xây dựng các bảng pano, khẩu hiệu và tuyên truyền miệng thông qua các buổi lễ phát động, các buổi sinh hoạt nhân dân ở khu dân cư, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương mở các chuyên mục, chuyên trang như: chuyên mục “Đại đoàn kết dân tộc” mỗi tháng 1 lần trên Đài PTTH tỉnh; chuyên trang “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên Báo Ninh Thuận; phối hợp với Báo Đại đoàn kết tuyên truyền về hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, quê hương, con người Ninh Thuận; xây dựng Trang tin điện tử của MTTQ tỉnh và xuất bản Bản tin Mặt trận mỗi tháng 1 kỳ nhằm để mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Qua 5 năm, đến nay Trang thông tin điện tử đã có hơn 70, 6 ngàn lượt quan tâm truy cập, xuất bản 14 số Bản tin Mặt trận với số lượng 8.400 cuốn, xây dựng 5 bảng pano tuyên truyền về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về các mô hình dòng tộc tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông; thắp sáng đường quê; khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; chương trình xây dựng nông thôn mới; hiệu quả của cuộc “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giới thiệu gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu…

Công tác thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân, dư luận xã hội của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cũng có sự đổi mới, được thực hiện qua nhiều hình thức và mang lại hiệu quả tích cực. Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thực hiện việc tiếp công dân hàng tuần; hướng dẫn cho Mặt trận cấp dưới thực hiện tốt việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử các cấp theo luật định; công tác nắm bắt tình hình nhân dân và chế độ báo cáo tình hình nhân dân theo định kỳ hàng quý. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì các cuộc giám sát  và khảo sát về an toàn thực phẩm, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và tinh thần thái độ phục vụ của ngành y tế; kết quả xây dựng huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới…Ngoài ra, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã thực hiện có hiệu quả việc nắm bắt thông tin, dư luận xã hội thông qua các thành viên là các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các vị ủy viên của MTTQ trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…

Qua 5 năm tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” đã mang lại nhiều kết quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh. Công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền thông tin được phổ biến kịp thời, sâu rộng giúp các tầng lớp nhân dân nhanh chóng nắm bắt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để nhân dân hiểu và thực hiện, tạo ra sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong hành động. Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng cũng như phản ánh những vấn đề bức xúc của người dân được tổng hợp, phản ánh đã  giúp cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đưa ra những chủ trương, quyết sách phù hợp với quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân góp phần xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” , thời gian tới, MTTQ các cấp cần phát huy hiệu quả các chương trình, tăng cường phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận với các đơn vị đòan thể để thông tin được truyền đến các tầng lớp nhân dân kịp thời, đầy đủ. Đồng thời thay đổi hình thức, nội dung tuyên truyền thêm đa dạng, phong phú nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tình hình mới; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.  

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ, VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(29/04/2022 9:00 SA)

  Huyện Bác Ái: Mặt trận tổ chức Hội nghị phản biện "Xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ là người...(27/08/2021 10:10 SA)

  Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo (26/08/2021 10:11 SA)

  Ninh Sơn: đại diện các Tôn giáo thăm, tặng quà Công an huyện nhân 76 năm Ngày truyền thống Công...(18/08/2021 10:12 SA)

  26 người đang online
  °