Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Tọa đàm phản biện dự thảo Đề án và Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới

Đăng ngày 21 - 06 - 2022
Lượt xem: 58
100%

Ngày 20-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm phản biện dự thảo Đề án và Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, chuyên gia Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

Theo đó, dự thảo Đề án về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới gồm 5 phần với các nội dung như: Sự cần thiết và cơ sở xây dựng đề án; thực trạng công tác truyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian qua; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của báo cáo viên; đánh giá tác động của đề án và tổ chức thực hiện… Chỉ thị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước sớm đi vào cuộc sống; tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền miệng phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn; chú trọng việc lựa chọn đối tượng làm công tác tuyên truyền miệng; duy trì tốt chế độ hội nghị báo cáo viên định kỳ để triển khai nhiệm vụ, cung cấp và định hướng thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở; tăng cường kết nối và trao đổi thông tin với đội ngũ báo cáo viên các cấp…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khẳng định sự cần thiết của công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay; tham gia góp ý, phản biện một số vấn đề như: Đề án cần ban hành tiêu chí cụ trong công tác quản lý, đào tạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đề xuất các giải pháp cụ thể về đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng; đưa vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; nghiên cứu, xây dựng cơ chế đặc thù, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ tuyên truyền…

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng tình và đánh giá cao ý kiến tham gia phản biện sâu sắc, đầy tâm huyết và trách nhiệm của các vị nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, chuyên gia, Hội đồng tư vấn và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nội dung, hình thức văn bản. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chọn lọc, tiếp thu những ý kiến phản biện để hoàn thiện đề án và trình các cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới, đồng chí nhấn mạnh cần đánh giá sâu sắc và toàn diện hơn những hiệu quả và hạn chế của công tác tuyên truyền miệng, rà soát làm rõ hơn những điểm mới trong công tác tuyên truyền miệng để tăng tính thuyết phục. Có chính sách, chế độ cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên và kèm theo các dự toán thực hiện hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền kịp thời; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện công tác tuyên truyền miệng.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ...(29/07/2022 10:32 SA)

Triển khai kế hoạch và phát động Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt”(27/07/2022 3:31 CH)

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ tặng nhà nghĩa tình đồng đội(26/07/2022 3:26 CH)

Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Ninh Thuận: Tổ chức Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt”(22/07/2022 5:02 CH)

MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại huyện Thuận Bắc(20/07/2022 4:03 CH)

63 người đang online
°