MTTQ huyện Bác Ái: sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đăng ngày 20 - 07 - 2022
Lượt xem: 78
100%

Ngày 20/7/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 9 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Hữu Đức phát biểu tại Hội nghị

 

Ngày 20/7/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 9 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Văn Sâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Cấn Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đại diện lãnh đạo HĐND, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cùng với sự chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã cụ thể hóa thông qua chương trình phối hợp thống nhất hành động và công tác mặt trận hàng năm; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức thành viên và những cá nhân uy tín trong đồng bào các dân tộc trong huyện chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở phối hợp các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai quán triệt đến cán bộ đoàn viên, hội viên và Nhân dân Nghị quyết đại hội Đảng và Mặt trận các cấp, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19… Đến nay, đã thực hiện đạt 7/8 nhóm chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện lần thứ X đã đề ra như: 100 % Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong huyện thực hiện báo cáo tình hình Nhân dân địa phương hàng quý theo qui định; 70% khu dân cư triển khai thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc trong huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và chính quyền cùng cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thông qua phát động, triển khai đồng bộ 08 cuộc vận động, 22 phong trào thi đua trong toàn huyện, trong đó Mặt trận chủ trì 03 cuộc vận động và 03 phong trào thi đua. Hướng dẫn Mặt trận xã tổ chức phát động, thực hiện các mô hình thôn tự quản về bảo vệ môi trường với 255 hộ dân tham gia như mô hình “Đoạn đường xanh – sạch- đẹp” tại 9/9 xã với tổng chiều dài 4.650m, Mô hình “Thắp sáng đường quê” đã thu hút 237 hộ dân tham gia thắp sáng trên 3.650m đường. Phối hợp vận động, hỗ trợ xây dựng 151 nhà ở cho hộ nghèo, đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 07 tỷ đồng. Trực tiếp tổ chức 31 cuộc giám sát và tham gia 10 cuộc giám sát của các Ban HĐND huyện, các Ban HĐND tỉnh và của Mặt trận tỉnh về việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Mặt khác, Mặt trận các cấp trong huyện đã phối hợp thực hiện tốt đề án 406/ĐA-MTTQ ngày 08/4/2016 của Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về “Hỗ trợ đồng bào Bác Ái góp phần giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020; hỗ trợ 500 con bò cái sinh sản cho 250 hộ nghèo xã Phước Đại, Phước Chính, Phước Bình, Phước Tân. Hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ và quản lý theo quy chế và hướng dẫn của Mặt trận tỉnh. Đến nay, tổng đàn bò đã nâng lên hơn 900 con. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức vươn lên thoát nghèo, thay đổi tập quán canh tác, chăn nuôi của bà con, giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo; thiết thực góp phần chuyển đổi cơ cấu, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp của huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Mặt trận các cấp trong huyện quyết tâm khắc phục những hạn chế, tồn tại, nhất là công tác giám sát và phản biện xã hội tại cơ sở. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Mặt trận các cấp cần rà soát lại những chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, đặc biệt là những nội dung trọng tâm đột phá năm 2022 đã đăng ký để tập trung triển khai đạt kết quả; chú ý tuyên truyền kết quả các hoạt động trên mạng xã hội, Trang cộng đồng; đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, nhất là công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, đổi mới việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua để động viên các tầng lớp Nhân dân đồng lòng, tích cực tham gia; tăng cường phối hợp tổ chức đối thoại để kịp thời nắm bắt tình hình Nhân dân, kiến nghị của cử tri cũng như giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Sâm nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: cần rà soát, đối chiếu, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm triển khai những giải pháp thiết thực trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua; tăng cường đi cơ sở để phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch, phong trào của địa phương nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc vận động, nhất là phối hợp đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác giám sát phản biện xã hội để Mặt trận Tổ quốc thực sự là nơi thể hiện ý chí và nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ninh Sơn: ra mắt Câu lạc bộ thân nhân Kiều bào xã Quảng Sơn(24/10/2022 9:33 SA)

Ninh Hải: phát động quỹ “Vì người nghèo” (20/10/2022 3:15 CH)

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Ninh Sơn hỗ trợ xây dựng nhà tình thương(01/08/2022 3:23 CH)

Thuận Bắc: Phát động chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”(01/08/2022 8:30 SA)

Mặt trận huyện Ninh Sơn: Tổ chức bàn giao 29 nhà đại đoàn kết (26/07/2022 3:23 CH)

53 người đang online
°