Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31/HD-MTTQ 08/03/2021 Hướng dẫn tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021
32 /HD-MTTQ 08/03/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021
29/HD-MTTQ-BTT 22/02/2021 Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
28/HD-MTTQ-BTT 19/02/2021 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác phong trào năm 2021
27 /HD-MTTQ-BTT 09/02/2021 Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2021
26 /HD-MTTQ-BTT 08/02/2021 Hướng dẫn Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thôn đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu
81/KH-MTTQ-BTT 04/02/2021 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận
24 /HD-MTTQ-BTT 03/02/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
23 /HD-MTTQ-BTT 03/02/2021 Hướng dẫn thực hiện công tác dân tộc năm 2021
647 /MTTQ-BTT 29/01/2021 Khẩn trương tuyên truyền, động viên Nhân dân thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
22 /HD-MTTQ-BTT 28/01/2021 Hướng dẫn Công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021
80/KH-MTTQ-BTT 25/01/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
78/KH-MTTQ-BTT 21/01/2021 Kế hoạch Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền năm 2021
Số: 21/HD-MTTQ-BTT 21/01/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021
601 /MTTQ-BTT 07/01/2021 Công văn phối hợp tổ chức chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
1 2 3 4 5 6    
37 người đang online
°