Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/06/2021
09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN 29/01/2021 Nghị quyết liên tịch Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử
01/01/2021 Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 - 2020
20/10/2020 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM – NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 – 18/11/2020)
26/10/2017 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2017
12/10/2016 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2016
04 /ĐA-MTTW-BTT 28/12/2015 Đề án Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
1 
69 người đang online
°