Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng tám (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), chiều ngày 26/8/2021, Ủy ban MTTQVN thành phố Phan Rang-Tháp Chàm phối hợp cùng Uỷ ban MTTQ và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Võ Còn, thuộc diện hộ cận nghèo, cư trú tại Khu phố 4, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng tám (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), chiều ngày 26/8/2021, Ủy ban MTTQVN thành phố Phan Rang-Tháp Chàm phối hợp cùng Uỷ ban MTTQ và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Võ Còn, thuộc diện hộ cận nghèo, cư trú tại Khu phố 4, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

 

 

        Ngôi nhà được xây dựng có diện tích 50 m­­2  với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng, trong đó “Quỹ vì người nghèo” thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng và phần còn lại do gia đình đóng góp.

 

       Tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Võ Còn, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và cấp uỷ, chính quyền địa phương động viên gia đình bà khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào tại địa phương.

Ngọc Thúy