Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hãy tích cực tham gia đóng góp vào “Quỹ vì người nghèo” nhằm chung tay, góp sức giúp đỡ cho người nghèo trong tỉnh.