Giấy mời dự Hội nghị tổng kết 2 cuộc vận động

Đăng ngày 09 - 11 - 2015
Lượt xem: 203
100%

 

 UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH NINH THUẬN

BAN THƯỜNG TRỰC

 

         Số: 44 /GM-MTTQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc 

 


     Ninh Thuận, ngày  06  tháng 11  năm 2015

                                                       

                                               GIẤY MỜI

              Dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân

          đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm thực hiện

            cuộc vậnđộng “Ngày vì người nghèo” và phát động Cuộc vận động

               “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

 


Thực hiện công văn số 1195/MTTW-BTT ngày 09/9/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trân trọng kính mời:

- Thường trực tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng tỉnh ủy;

- Đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Sở Văn hóa-TT-Du lịch, Sở Lao động-TB-XH, Sở Nông nghiệp-PTNT, Sở Công thương, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo: Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội Thầy thuốc trẻ, BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh;

- Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm 2 Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố;

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 65 xã, phường, thị trấn;

- Các tập thể và cá nhân được khen thưởng qua thực hiện 2 cuộc vận động;

- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH tỉnh, Phân xã TTXVN tại Ninh Thuận (đưa tin)  

- Thời gian: vào lúc 8h00 sáng ngày 13/11/2015                              

- Địa điểm: tại hội trường cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

          Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc, thời gian về tham dự để góp phần thành công của hội nghị.

            * Ghi chú: đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện tạo điều kiện  phương tiện để giúp đại biểu các xã về tham dự hội nghị. 

 

 

             TL. BAN THƯỜNG TRỰC

                CHÁNH VĂN PHÒNG

                 

                             (Đã ký)

 

 

                     Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

68 người đang online
°