Hội đồng tư vấn về Dân chủ

100%

Hội đồng tư vấn về Dân chủ - pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2019 - 2024 
 
 

1/ Ông Nguyễn Suất - Nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm

2/ Ông Nguyễn Thành Nhiên - Nguyên Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chủ nhiệm

3/  Bà Đinh Thị Vân - Nguyên Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ nhiệm

77 người đang online
°