Hội đồng tư vấn về kinh tế - xã hội

100%

Hội đồng tư vấn về kinh tế - xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2019 - 2024 
 

1/ Ông Đỗ Hữu Nghị - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ nhiệm

2/ Ông Thái Đức Dũng - Nguyên Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó Chủ nhiệm

3/ Bà Lê Thị Chinh - Nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm

60 người đang online
°