Mặt trận huyện Ninh Hải vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 12 - 08 - 2020
Lượt xem: 71
100%

     Ninh Hải là huyện đồng bằng ven biển, có 8 xã, 1 thị trấn với 50 thôn, khu phố, diện tích tự nhiện trên 25.358 ha. Dân số toàn huyện trên 111 ngàn người, trong đó có 9,24% là đồng bào dân tộc Chăm và Raglai. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân địa phương, đến nay 8/8 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2020 huyện Ninh Hải được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thành quả chung đó, có vai trò quan trọng của MTTQ và Tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

     Ninh Hải là huyện đồng bằng ven biển, có 8 xã, 1 thị trấn với 50 thôn, khu phố, diện tích tự nhiện trên 25.358 ha. Dân số toàn huyện trên 111 ngàn người, trong đó có 9,24% là đồng bào dân tộc Chăm và Raglai. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân địa phương, đến nay 8/8 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2020 huyện Ninh Hải được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thành quả chung đó, có vai trò quan trọng của MTTQ và Tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu chung của địa phương, trong những năm qua MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động phát huy nội lực, ý thức tự chủ của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia chuyền đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng những tiến bộ của khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, hình thành và nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân. Cụ thể đã phối hợp tuyên truyền, vận động  hình thành 9 vùng sản xuất tập trung chuyên canh cây nho, lúa, hành tỏi, Măng tây xanh, sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản…với tổng diện tích trên trên 1.500 ha. Vận động các hộ dân tham gia mô hình cánh đồng lớn trên cây lúa với diện tích 468 ha tại xã Xuân Hải và Tân Hải, trên cây Nho với diện tích hơn 29 ha tại xã Vĩnh Hải; hay các mô hình san phẳng mặt ruộng bằng tia Laze trên 3,5 ha tại xã Tân Hải, thí điểm trồng 30 ha lúa giống Đài Thơm 8 tại xã Xuân Hải, áp dụng mô hình tưới nước tiết kiệm trên diện tích 323 ha cây trồng và rau màu các loại; chuyển đổi trên 324 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng phù hợp với thời tiết và điều kiện đất đai của địa phương; tham gia các mô hình liên kết, áp dụng quy trình sản xuất đảm bảo an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên một số cây trồng, vật nuôi đặc thù của địa phương như lúa, nho, măng tây xanh và giống thủy sản. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia, nhân rộng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên trong cược sống như “Góp vốn giúp nhau không lấy lãi”, nhận ủy thác, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên và người dân được tiếp cận các nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đưa thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 57,3 triệu đồng/người/năm, tăng trên 4,1 lần so với năm 2010. Mặt trận và các đoàn thể huyện còn phối hợp vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động tham gia cùng với các nguồn lực khác bê tông hóa 45,9 km đường giao thông đến trung tâm các xã, cứng hóa 91 km đường giao thông liên thôn, 161,8 km đường giao thông nội thôn và 98,8 km, kiên cố hóa 19,6 km kênh cấp I, 70,8 km kênh cấp II và 1,5 km kênh cấp III phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, tưới tiêu phục vụ sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn.

Bên cạnh đó, MTTQ và Tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn huyện Ninh Hải đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện đã vận động được trên 5,5 tỷ đồng, từ nguồn quỹ trên và vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương xây mới, sửa chữa 328 Nhà Đại đoàn kết, nhà ở theo các Quyết định 33/CP và 48/CP của Chính Phủ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thật sự khó khăn về chỗ ở với tổng số tiền trên 7,5 tỷ đồng; thăm tặng trên 90 ngàn suất quà; hỗ trợ khắc phục hạn hán, cung cấp nước sinh hoạt, cứu trợ gạo cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 19 tỷ đồng và hơn 1 ngàn tấn gạo. Kết quả trên, đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện xuống còn 1,7%.

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, Mặt trận các cấp trong huyện đã phối hợp vận động xây dựng nhiều mô hình tự quản như: Mô hình “Vùng đồng bào dân tộc thiểu số an toàn về an ninh trật tự” của xã Xuân Hải, “Vùng đồng bào Công giáo an toàn về an ninh trật tự” của xã Hộ Hải; hay các mô hình điểm “Xã đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với xây dựng xã nông thôn mới” tại xã Thanh Hải, Vĩnh Hải; thực hiện chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy tại xã Tân Hải; xây dựng các Tổ an ninh xung kích phòng chống tội phạm tại các xã Xuân Hải, Vĩnh Hải… Ngoài ra còn phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy tốt vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Tin liên quan

Tin mới nhất

"Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư”(25/10/2021 1:30 SA)

Nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp thực hiện Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...(04/09/2021 1:29 SA)

Phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể trong việc tăng cường xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa...(13/07/2021 1:27 SA)

Các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Bác Ái với phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm...(07/07/2021 1:26 SA)

Ban Công tác Mặt trận thôn Từ Tâm 1: Vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới(22/04/2021 1:22 SA)

27 người đang online
°