Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/07/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo – Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
07/07/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
10/06/2021
1 11/05/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
2 19/03/2021 Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020-2021
265-CV/TG 16/03/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2021), giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)
31/HD-MTTQ 08/03/2021 Hướng dẫn tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021
32 /HD-MTTQ 08/03/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021
25/02/2021 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ THANH NGHỊ
25/02/2021 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2021)
29/HD-MTTQ-BTT 22/02/2021 Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
28/HD-MTTQ-BTT 19/02/2021 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác phong trào năm 2021
27 /HD-MTTQ-BTT 09/02/2021 Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2021
26 /HD-MTTQ-BTT 08/02/2021 Hướng dẫn Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thôn đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu
81/KH-MTTQ-BTT 04/02/2021 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận
1 2 3 4 5 6    
58 người đang online
°