Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
260-TB/TU 10/08/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
259-TB/TU 06/08/2021 Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
07/07/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo – Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
07/07/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
10/06/2021
1 11/05/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
2 19/03/2021 Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020-2021
265-CV/TG 16/03/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2021), giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)
31/HD-MTTQ 08/03/2021 Hướng dẫn tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021
32 /HD-MTTQ 08/03/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021
25/02/2021 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ THANH NGHỊ
25/02/2021 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2021)
29/HD-MTTQ-BTT 22/02/2021 Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
28/HD-MTTQ-BTT 19/02/2021 Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác phong trào năm 2021
27 /HD-MTTQ-BTT 09/02/2021 Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2021
1 2 3 4 5 6    
2 người đang online
°